OFERTA DZIERŻAWY KSEROKOPIAREK

Zalety dzierżawy urządzeń:
  • brak inwestowania własnych środków w zakup,
  • łatwe do zaplanowania (ujęcia w budżecie) koszty utrzymania urządzenia w całym okresie eksploatacji,
  • okres gwarancji na urządzenie równy okresowi trwania umowy (bez limitu przebiegu urządzenia),
  • urządzenie zastępcze na czas dłuższej naprawy,

  • Możliwość dostosowania warunków dzierżawy do każdego indywidualnego klienta.